ไบโอไซด์


ไบโอไซด์

ไบโอไซด์ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ ที่มีคุณสมบัติยับยั้งโรคพืช เช่น แอนแทรคโนส ใบจุด ใบไหม้ ตากบ ยอดเน่า รากเน่า ราน้ำค้างโรคเหี่ยวเฉา ตายพลาย โรคกุ้งแห้ง เป็นต้น โดยไม่มีอัจรายใดๆ ต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารเคมีป้องกันโรคเจือปนจึงไม่มีสารตกค้างใดๆ สามารถนำพืชผล ไปใช้บริโภคได้ทันที