รถเกี่ยวข้าวพร้อมนวดขนาดเล็ก (รถดูดข้าว)


เกษตรกรชาวนาข้าว มีปัญหาเรื่องต้นทุนแรงงานการเก็บเกี่ยวสูง การหาซื้อรถเกี่ยวข้าวมาเป็นของตนเอง เป็นไปได้ยาก เพราะ พื้นที่ปลูกข้าวของตนเองมีไม่เพียงพอ ทั้งตัวรถมีราคาแพงมาก ไม่คุ้มการลงทุน ถ้าเป็นรถขนาดเล็ก ก็จะเป็นรถที่เกี่ยวและมัดข้าวให้แล้วจึงนำไปนวดต่ออีกครั้ง

ส่วนใหญ่ ปัจจุบันจึงต้องหาจ้างรถดูดข้าว ซึ่งต้องรอคิวเนื่องจาก มีผู้ที่รอใช้บริการ หรือแย่งกันเนื่องจากกลัวราคาตกหรือกลัวฝน ที่ตกทำให้เกิดการเสียหาย และรถดูดข้าวขนาดใหญ่มีน้ำหนักมาก ทำให้ดินแน่นเสียหายมากในพื้นที่ขนาดเล็ก และข้าวมักเก็บเกี่ยวได้ไม่หมด หรือหล่นเสียหายมาก ราคาค่าจ้างดูดข้าวแพงจึงทำให้ต้นทุนของเกษตรกรรายเล็กสูงตามไปด้วย

รถเกี่ยวข้าวรุ่น Harvez 4 LZ- 0.6 LA สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ เพราะราคาไม่แพง ดูดข้าวพร้อมนวดเหมือนรถใหญ่ ขับเคลื่อนได้ในทุกสภาพพื้นที่ น้ำหนักรถเบาคล่องตัว สามารถดูดข้าวได้วันละ    4 ไร่ นวดบรรจุในถุงเก็บ พร้อมย่อยฟาง/ตอซังข้าว ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยอากาศ

010

รถเกี่ยวข้าวพร้อมนวดขนาดเล็ก (รถดูดข้าว)

รถเกี่ยวข้าวรุ่น Harvez 4 LZ- 0.6 LA สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ เพราะราคาไม่แพง ดูดข้าวพร้อมนวดเหมือนรถใหญ่ ขับเคลื่อนได้ในทุกสภาพพื้นที่ น้ำหนักรถเบาคล่องตัว สามารถดูดข้าวได้วันละ    4 ไร่ นวดบรรจุในถุงเก็บ พร้อมย่อยฟาง/ตอซังข้าว ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยอากาศ