ฟลอริสเต็ม


วิธีการใช้
ใช้ ฟลอริสเต็ม อัตรา 50 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นร่วมกับยาอื่นๆ ได้ทุกชนิด ในกรณี ต้องการให้ออกดอกนอกฤดู ใช้ในอัตรา 100 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร กรณีใช้เพื่อการแตกรากของกิ่งชำ ใช้ 100 ซีซี/น้ำ 1-2 ลิตร แช่กิ่งชำก่อนนำไปชำ หรือใช้พ่นที่กิ่งชำ

Floristem

ฟลอริสเต็ม เป็นสารสกัดจากพืชชนิดเข้มข้น นำมาหมักจนมีคุณสมบัติเป็นอาหารพืชและฮอร์โมนที่ส่งเสริมการเจริญของรากใบและดอก ทำให้ต้นพืชทุกชนิดดูดกินปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมใบพืช ให้ปรุงอาหาร ส่งเสริมการสร้างตาดอก การติดผล ป้องกันผลร่วง ทำให้ ผลมีสม่ำเสมอ รสดี สีสวย น้ำหนักดี และไม่เน่าเสียง่าย