นิมบอนด์ เอ


Nimbona

นิมบอนด์ เอ เป็นสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติ กำจัดแมลง หนอน เพลี้ย ต่างๆ ที่เป็นศัตรูพืช โดยทั้งถูกตัวตาย กินตาย และขับไล่ไม่ให้ วางไข่ โดยไม่มีอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แมงที่มีประโยชน์ ไม่มีสารเคมีเจือปน จึงไม่มีสารพิศตกค้างในพืชที่ใช้ บริโภคสดทุกชนิด