นีมบอนด์-เอ เอ็กซ์


นีมบอนด์-เอ เอ็กซ์

นิมบอนด์ เอ เอกซ์ เป็นสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มี คุณสมบัติ กำจัดแมลง หนอน เพลี้ย ต่างๆ ที่เป็นศัตรูพืช โดยทั้งถูกตัวตาย กินตายและขับไล่ไม่ให้วางไข่ โดยไม่มีอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แมลงที่มีประโยชน์ ไม่มีสารเคมีเจอปน จึงไม่มีสารพิศตกต่างในพืชที่ใช้บริโภคสดทุกชนิด