สารปรับปรุงดิน อะกริเม็กซ์ ซอยพลัส


สารปรับปรุงดิน อะกริเม็กซ์ ซอยพลัส

แร่ภูเขาไฟ พัมมิซ-เพอร์ไลท์ เพิ่มผลผลิตเสริมประสิทธิภาพปุ๋ย ดินร่วน ทนโรค น้ำหนักดี

-ใช้ ซอยพลัส อัตรา 10-40 กก./ไร่ หรือผสมปุ๋ยเคมี 50 กก. หว่านตามปกติ
-ช่วยเพิ่มผลผลิต
-หมดห่วงโรคและแมลง
-มีซิลิกาสูงช่วยให้ต้นพืชไม่ช้ำง่าย