ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่รัตนไชย

หน้าโรงงาน

หจก.แพร่รัตนไชย ก่อตั้งเมื่อปี 2546 ณ.เลขที่ 69 ม. 4 ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ในเนื้อที่ 31 ไร่ โดยเริ่มดำเนินงานในปี 2547 เกี่ยวกับการอบลดความชื้นพืชผลทางการเกษตรเช่น ลำไย ยาสูบ พริก ไม้ ข้าวโพดอาหารสัตว์ เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด โดยใช้เทคโนโลยีการอบโดยใช้ตู้อบไอน้ำทั้งหมด 36 ตู้ สามารถรองรับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดได้ 100,000 กิโลกรัม/วัน อีกทั้งยังให้บริการด้านการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการให้บริการลูกค้า

ตาชั่ง
โกดัง

การอบลดความชื้น

ตู้อบ


ในตู้
Bin กว้าง (W) ยาว (L) สูง (H)
1-12 3.4 m. 8.2 m. 4.0 m.
13-24 3.2 m. 8.4 m. 4.0 m.
25-36 3.4 m. 8.8 m. 4.0 m.


ตู้อบไอน้ำได้รับการออกแบบให้สามารถลดความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลมร้อนกระจายอย่างสม่ำเสมอในตู้อบ ทำให้เกิดการไหลเวียนของความชื้นที่คายออกจากพืชไหลออกจากตู้อบ หลังอบพืชจะแห้งสม่ำเสมอ และแห้งตามระยะเวลาที่กำหนดตู้คอนโทรล

ตู้คอนโทรลควบคุมการทำงานของตู้อบเมื่อมีเหตุขัดข้องมีวงจรตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ

อุณหภูมิในตู้อบ ควบคุมโดยตู้คอนโทรลสามารถปรับอุณหภูมิได้สูงถึง 70 องศา สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าว่าสินค้าที่นำมาอบจะได้รับอุณหภูมิตามที่ลูกค้าต้องการอย่างแน่นอนอบข้าวโพดเมล็ดพันธุ์
อบยาสูบ
สายพานลำเลียง


การปรับปรุงเมล็ดพันธุ์

เครื่องปรับปรุงเมล็ดพันธุ์

Air screen

เครื่องคัดแยก ฝุ่น เศษซัง เม็ดเล็ก โดยเมล็ดพันธุ์จะถูกคัดแยกเศษซัง เมล็ดเล็ก ๆเมล็ดที่ไม่ได้ขนาดออก ตลอดจนฝุ่นและสิ่งสกปรกต่าง ๆ

ชั้นเบอร์ตะแกรงที่ใช้

-Top screen 9.5 mm.

-Bottom screen 6.0 mm.

Sizer

เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดเมล็ดพันธุ์จะถูกคัดตามขนาด S,M,L โดยใช้ตะแกรง 6 mm.,8 mm.,9 mm.

Gravity

เครื่องคัดเมล็ด โดยน้ำหนัก เมล็ดพันธุ์จะถูกทำความสะอาด โดยการคัดแยกเมล็ดที่มีน้ำหนักเบาออก

การปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ในแต่ละขั้นตอนสามารถทำงานได้ 5,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

 RE-DRY

กรณีลูกค้าต้องการให้มีการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์รอบที่ 2 ทำได้โดยมีถังอบขนาดใหญ่จำนวน 4 ถังอบที่สามารถรองรับได้ถึง 25,000 กิโลกรัม/ถัง

Warehouse

โกดังเก็บสินค้า

โกดังพื้นที่ 16×90 เมตร ไว้รองรับการเก็บรักษาสินค้าต่างๆ

การตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น

มีพนักงานที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของสินค้ารวมไปถึงตรวจสอบความสะอาดของเครื่องจักรในจุดต่างๆก่อนการทำงานอีกทั้งมีเครื่องวัดความชื้น Steinliteรุ่น SB900 ไว้สำหรับตรวจสอบความชื้นสินค้าประเภทเมล็ดที่นำมาอบ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าว่าสินค้าที่นำมาอบจะได้คุณภาพตามความต้องการ

เครื่องวัดความชื้น