บริษัท พีอาร์ซี อะกริเม็กช์ จำกัด
773/71 ชั้น 3 ถนนประชาราฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

สำนักงานใหญ่ โทร.      02-691-6772
แฟกซ์. 02-691-6677
เขตภาคเหนือ    โทร. 054-511626
แฟกซ์. 054-521653
Email: info@prcagrimex.com