สินค้า

1. สารอินทรีย์ชีวภาพ. เป็นสารสกัดจากพืชสมุนไพร, เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ ที่มีคุณสมบัติยับยั้งโรคพืช,เป็นสารสกัดจากพืชชนิดเข้มข้น นำมาหมักจนมีคุณสมบัติเป็น อาหารพืชและฮอร์โมนที่ส่งเสริมการเจริญของราก ใบและดอก

More

2. Minghan Diesel Water Pump . เครื่องยนต์ 4จังหวะ 1สูบ ระบายความร้อนด้วยอากาศ

More

3. สารปรับปรุงดิน อะกริเม็กซ์ ซอยพลัส แร่ภูเขาไฟ100% Soil conditioner. Agrimex soil plus (perlite pumice vermiculite.) คุณสมบัติ เป็นสารสกัดจาก น้ำมันตะไคร้หอม  ไล่ ยุง

More

4.ปุ๋ยเคมี  ยูเรีย แอมโมเนีย ปุ๋ยไนเตรท ปุ๋ยที่ไม่มีคลอไรด์ ปุ๋ยซัลเฟต ปุ๋ยธาตุรอง และเสริม Fertilizer  N P K  Ammonical or Nitrate Nitrogen. Low chloride. Calcium Nitrate Boron. Calcium Ammonium  Nitrate. Kalimag  – 10 Potassium Nitrate etc.

More