บริการของเรา

Our services

What we do

สินค้าของ บริษัท พีอาร์ซี อะกริเม็กซ์ จำกัด

เมล็ดพันธุ์ พืช ผัก ดอกไม้ ทั้งคัดพันธุ์ และลูกผสม  Hybrid  F1.

Hybrid essds. Vegetables. Field crops (corn, bean, flowers.) & ornamentals

ยาฆ่าหญ้า ยาคุมหญ้า ทั้งชนิดก่อน หรือหลังงอก

Herbicides pre – post emergence.

ปุ๋ยเคมี ยูเรีย แอมโมเนีย ปุ๋ยไนเตรท ปุ๋ยที่ไม่มีคลอไรด์ ปุ๋ยซัลเฟต ปุ๋ยธาตุรอง และเสริม

Fertilizer  N P K  Ammonical or Nitrate Nitrogen. Low chloride. Calcium Nitrate Boron. Calcium Ammonium  Nitrate. Kalimag  – 10 Potassium Nitrate etc.

ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักฮิวมิคซอยล์  ปุ๋ยมูลค้างคาว กัวโน

Compost, Organic  fertilizers, guano, Humic soil.

สารปรับปรุงดิน อะกริเม็กซ์ ซอยล์พลัส แร่ภูเขาไฟ 100 %

Soil conditioner. Agrimex soil plus (perlite pumice vermiculite.)

สารชีวภาพ  นีมบอนด์  – เอเอ็กซ์ กำจัดแมลง   ไบโอไซด์  ป้องกันและยังยั้งโรคพืช

ฟลอริสเต็ม ฮอร์โมนไคโตซาน Bio – Pesticides : Neembond   – Ax   Biocide Floristem

วัสดุปลูก Substrates black or white peat GERMAN SAB GARTEN GOLD

ถาดเพาะกล้า ชนิดทรงปิรามิด  100 หลุม  ชนิดหนา ทนทาน ใช้นานกว่า  5  ปี

ท่อน้ำทางการเกษตร  Agro irrigation pipe system. PE or PVC pipe.

เครืองมือทางการเกษตร

โรงบ่มที่ทันสมัย

ข้อคิดสู่ความร่ำรวย
“ เรื่องความเสี่ยง “ อย่าวัดความลึกของแม่น้ำโดยใช้เท้าทั้งสองข้าง
“เรื่องการลงทุน “ อย่าใส่ใข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าเพียงใบเดียว
“ เรื่องความคาดหวัง “ ความซื่อสัตย์คือของขวัญอันล้ำค่า จงอย่าหวังจะได้มันอย่างคนที่ไร้ค่า
“ เรื่องรายได้ “ อย่านิ่งนอนใจกับรายได้เพียงทางเดียว ควรลงทุนเพื่อสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง
“ เรื่องใช้จ่าย “ ถ้าคุณมัวแต่ใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น ไม่นานคุณจะต้องขายสิ่งทีจำเป็น
“ เรื่องการเก็บออม “ อย่ารอเก็บเงินออมหลังจากใช้จ่าย จงใช้จ่ายจากเงินที่เหลือจากการออม

Leader of Organic Substance and Biological